Rozšíření nabídky přednášek

Od letošního roku jsme připravili rozšíření nabídky přednášek. K přednáškám a besedám o obecných aspektech genealogie přidáváme i nová témata:

Narození a smrt v životě našich předků

Příchod dítěte na svět i odchod člověka z něj provázely v minulosti zvyklosti, které si dnes už jen těžko představujeme. Těhotenství a porod provázely nejrůznější pověry, některé z nich nebezpečné pro matku i dítě. Rozloučení se životem sebou neslo obavy z návratu duší zemřelých, ale i praktické otázky závěti a dědictví.

Co všechno se u našich předků pojilo s narozením a smrtí? Proč bylo potřeba pokřtít dítě co nejdříve po narození? Jaké pověry se dodržují i v současnosti? Co obnášela práce porodních bab? A jak chystali naši předci své zemřelé do hrobu? Na tyto a další otázky se pokusíme najít společně odpověď.

Svatební zvyky našich předků

„Ve jménu nejsvětější a nerozdílný Trojice, Boha Otce, Syna i Ducha svatého, staly se dnes dolejc stojícího roku a dne mezi Jiříkem, vlastním synem Jury Sýkory ze Staré Bělé, z jedné, a Magdú, vlastní dcerú Josefa Lochmana ze Zábřeha, z druhé strany následující svatební smlouvy…“

Proč se svatby konaly v místě, kde bydlela nevěsta? Jaké pověry se vázaly ke sňatku? Proč se naši předci brali v podzimních a zimních měsících, ale ne v prosinci? Co to byly ohlášky a jak probíhaly? Jak vypadaly svatební smlouvy a o čem všem se snoubenci museli před svatbou dohodnout? Co obnášel výslech snoubenců?

Ke sňatkům v blízké, ale hlavně v té vzdálenější minulosti se váže celá řada zvyků a rituálů. Tato přednáška Vám nabízí seznámení s průběhem období námluv i sňatku jako takového.

Evangelíci na Vysočině

Vysočina je oblastí, kde se nekatolické „bludy“ udržely po třicetileté válce i přes habsburské rekatolizační snahy. Když pak v roce 1781 vydal Josef II. toleranční patent, přihlásila se k nově povolenému augspurskému nebo helvétskému vyznání řada rodin.

Jaký byl život evangelíků před tolerančním patentem? Kde všude vznikly po roce 1781 nové sbory? Které rodiny se přihlásily k evangelické víře ve Vaší oblasti? A jak se pátrá po předcích v evangelických matrikách? Na tyto a další otázky odpovídá naše druhá nová přednáška, která se věnuje evangelíkům od třicetileté války do první poloviny 20. století na Vysočině.

První světová válka

Na internetu je k dispozici celá řada zdrojů, které se týkají 1. světové války a vojáků, kteří v ní bojovali. Je možné pátrat nejen v databázích Vojenského historického archivu, ale také v dobovém tisku, obecních nebo školních kronikách a v řadě dalších materiálů. Tato přednáška vás seznámí právě s těmito zdroji a také s obdobím Velké války z pohledu našich předků a příbuzných.

Pokud máte o uspořádání některé z nabízených přednášek, případně obecné přednášky o genealogii zájem, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@nase-koreny.cz.

Uložit

Uložit


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>