O nás

Zaměřuji se na výzkum rodinné historie a vyhledávání předků v oblasti Čech a Moravy. Hlavní sídlo mám na Vysočině, výzkum ale provádím ve všech archivech v rámci České republiky. Spolupracuji se zkušenými genealogy a studenty historie a archivnictví z celé České republiky tak, aby bylo zajištěno pokrytí všech hlavních archivů pro zajištění pravidelného výzkumu v matrikách. Všichni spolupracovníci mají rozsáhlé zkušenosti se čtením starých záznamů a dokumentů a jsou schopni poskytnout digitální kopie těchto záznamů. A kdo pro Vás pracuje především?

Blanka Lednická

Blanka Vám může nabídnout 22 let zkušeností s genealogickým výzkumem – a to nejen její vlastní rodiny, ale také s výzkumem pro zájemce z České republiky i ze zahraničí. Její vzdělání zahrnuje bakalářský titul z historie, který získala v roce 2007 na Masarykově univerzitě v Brně. Tématem její bakalářské práce byla rodina Janouškových ve vsi Strachoňovice v 16. až 19. století, založená na jejím vlastním rodinném výzkumu. Zaměřuje se hlavně na střední a jižní Čechy a Vysočinu. Profesionální genealogické práci se věnuje od roku 2009.

V roce 2012 Blanka vydala u nakladatelství Grada knihu Sestavte si rodokmen – Pátráme po svých předcích. Tato kniha je určena pro všechny zájemce o rodinnou historii a pátrání po předcích. Blanka také pořádá nejrůznější kurzy, besedy a přednášky na téma rodopisu a zpracování rodokmenu.

  • Rozhovor pro MF Dnes
  • Rozhovor pro ČRo Region – Vysočina
  • Rozhovor pro Geni.sk
  • Monika Jáchimová

    Monika vystudovala ekonomickou a regionální geografii na Západočeské univerzitě. Od základní školy ji ale baví i historie a pátrání po vlastních předcích bylo jednou z cest, jak tento zájem uplatnit. Má mnohaleté zkušenosti s genealogií vlastní rodiny, v posledních letech se zabývá genealogií i na profesionální úrovni. Ve svém pátrání se zaměřuje především na oblasti Pošumaví, Blatensko a Kladensko.