Usnula v Pánu Benigna Biltová…

Člověk si při čtení příběhů, které můžeme najít v matrice zemřelých farnosti Mýto, říká, jaká je škoda, že jsou takové záznamy spíše výjimečné – většinou se o tom, jak naši předci zemřeli, totiž dovídáme mnohem méně…

Z Mejta 20. Juni usnula v Pánu Kateřina Khopová, pastýřka mejtská, která se ze studánky, kterou od starodávna lidé mejtský Smrt nazývali, se napila, koliku a psotník dostala, od které skrz 3 dni trápena byla, a zemřela. Studánka ale ta je v lukách k Strašicům na pravé straně u cesty, z které taky Perlíková když se napila, na ten způsob koliky a hryzení zemřela, ta Kateřina Khopová byla osoba mladá a silná, stáří 40 let.

Z Mejta usnul v Pánu 29. dubna pan Václav Brantner, soused městys Mejta a mistr huti podmejtské, který jsa sice na kámen nemocný, když se oheň trefil a dům bližšího jeho souseda kováře Friaufa v ohni býti spatřil, se uleknul a z toho smrt měl.

Z Těškova usnula v Pánu Benigna Biltová po maličkým, příliš mladá se vdala a mladého manžela proti vůli Jeho Milosti pana faráře a mnohém bránění vrchnosti chlapce 18letého sobě pojala za manžela a po prvním porodu zemřela, stáří 20 let.

Z Holoubkova 17. téhož měsíce pochována paní Dorota Černá, šenkýřka holoubkovská, sousedka městyse Cerhovic, která když příchozí nějaký dryáčník a líkař holdovní do hospody holoubecké přišel, sobě že by jí dobře nebylo, stejskala, jí dryák obětoval, který na ráno užívala, zatím tak velké hryzení a alteraci dostala, že o půlnoci svátostma opatřena býti žádala a jsa zaopatřena, v malým okamžení skonala, stáří 38 let.

V matrice Mýto 2 můžete takových příběhu najít celou řadu. A jsem ráda, že jsem jedním takovým příběhem mohla oživit jednu rodinnou historii.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>