Rodinná kronika

Chcete se dozvědět něco víc o životě Vašich předků? Chcete vědět, co je ovlivňovalo, v jakém prostředí žili, co konkrétně obsahovalo jejich povolání? Chcete dárek pro rodiče či prarodiče, který zůstane v rodinné knihovně i dalším generacím? Pak je pro Vás určena služba sepsání rodinné kroniky, a to jak na základě našeho pátrání, tak i Vašeho vlastního.

Každá rodinná kronika je individuální záležitostí – někdy píšeme o jedné rodové linii, jindy rodových linií zahrnujeme více. Jinak bude vypadat kronika věnovaná selské rodině, jež seděla po celou svou existenci na jednom gruntu v rámci jedné vesnice, jinak kronika o často se stěhující rodině, ať už se jednalo o kramáře, komedianty nebo mlynáře. Každá rodina pochází z jiného prostředí, každá oblast má své zvláštnosti. Někde se používala jména po chalupě, jinde se setkáte se stěhovavými povoláními. Někteří předci sloužili ve vojsku a putovali po světě, další nevytáhli paty z vesnice, kde se narodili. Zvyky se oblast od oblasti mírně lišily, jinak vypadaly oslavy svatby na Slovácku, jinak v Podkrkonoší. Jinak žili podruzi a nádeníci, jinak sedláci, jinak úředníci. S tím vším Vás v námi sepsané rodinné historii seznámíme.

Cena
Sepsání kroniky v rámci námi prováděného genealogického výzkumu: 220 Kč za 1 normostranu textu
Sepsání kroniky na základě Vámi dodaných podkladů: 250 Kč za 1 normostranu textu


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>